Sven Erling Näslund

Jan ByrmoJämtland1928-07-01,

2013-01-09, Jämtland

Sven Näslund avled den 9/1 2013 i sitt hem i Hoting.

Sven lämnade ett stort tomrum efter sig både som far och morfar och farfar.

Sven jobbade hela sitt aktiva liv i skogen och med politiska frågor. Han hade ett stort intresse för skogen och för klockor av alla de slag.
Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.