Sven Nilsson

ninu8000@gmail.comSkåne1977-05-05, Skåne

2015-01-02, Skåne

Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.