Urban Quist

Jan ByrmoVärmland1936-06-27, Värmland

2015-11-06, Värmland

Vi har stängt av möjligheten att skriva kondoleanser och tända ljus då vi utvecklar en ny lösning för minnessidorna.
Det är dock fortfarande möjligt att uppdatera minnessidorna.