Det finns en tradition att hedra den som gått bort genom att bidra med en minnesgåva som kan bestå i pengar till en organisation eller saker som kan göra nytta.

Minnesblad

Oftast lämnar välgörande organisationer ett minnesblad till de anhöriga där det framgår vem som skänkt gåvan. Givaren kan välja var minnesbladet ska lämnas, direkt till de anhöriga, till begravningsbyrån eller till begravningslokalen för överlämning vid begravningsceremonin.

Exempel på hälsning i minnesbladet

 • Vila i frid
 • Du finns alltid i mitt hjärta
 • Mamma/Pappa jag saknar dig

Att tänka på när man skickar pengar

För att veta vem som ger pengarna, till vilket ändamål och vart minnesbladet ska skickas så behöver man ange det på inbetalningen som görs. Det är bäst att betala direkt till organisationen. Då vet man att pengarna kommer rätt direkt och du får organisationens egna minnesblad. Glöm inte dessa uppgfter:

 • Namn på den avlidne
 • Var begravningen skall äga rum
 • Vilken dag begravningen sker
 • Eventuell hälsning
 • Vem/vilka gåvan är ifrån
 • Vart minnesbladet skall skickas

Se till att beställa/skicka gåvan i god tid före du vill att minnesbladet ska levereras för att försäkra dig om att det kommer fram i tid.

Text i en dödsannons eller begravningsprogrammet

Om den som dött har lämnat önskemål om gåvor eller de anhörigas vilja att lämna gåvor till någon speciell organisation så är det lämpligt att ange den informationen på begravningsprogrammet och/eller dödsannonsen.

I en dödsannons finns plats att hänvisa minnesgåvor till något välgörande ändamål, se här nedan för exempel på vanliga formuleringar till dödsannonsen.

 • Tänk på Alzheimerföreningen 13 74 80-0
 • Tänk på Läkare utan gränser
 • Lika välkommet som blommor är en gåva till Cancerfonden
 • Stöd gärna Dyslexifondens arbete, PG 90 09 31-7

Organisationer som lämnar minnesblad till begravning

 

Erikshjälpen
Barncancerfonden
Cancerfonden
Läkare Utan Gränser
UNICEF Sverige
Plan
Världsnaturfonden
BRIS
Minnesfonden inom Alzheimerföreningen
Barnfonden
Rädda Barnen
Astma & Allergiförbundet
Stockholms Stadsmission
Skånes Stadsmission
Diakonia
SOS Barnbyar
Blodcancerfonden
Hjärnfonden
Forska Utan Djurförsök
STROKE Riksförbundet
Ersta diakoni
Svenska föreningen för psykisk hälsa
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
Afrikagrupperna
Svenska Freds och Skiljedomsföreningen
Friends
Sjöräddningssällskapet
Stiftelsen Silviahemmet
Svenska Glaukomförbundet
KFUK-KFUM
Svensk Trädgård Riksförbundet
Kooperation Utan Gränser
Svenska Downföreningen
Shia
Psoriasisfonden
Hjärtebarnsfonden
Drogfritt
Universitetssjukhuset Örebro
Skandinaviska Barnmissionen
Svenska rovdjursföreningen
Jubileumsklinikens Cancerfond
Barnplantorna
Min stora dag
Mentor
Barn i Nöd
Bibelsällskapet
Hörselskadades Riksförbund
Hungerprojektet
Lilla barnets fond
Akademiska Sjukhusets Barnfond
Stiftelsen Forska Lund
Karolinska Institutet
Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Scouterna

Branschorganisation för etisk och professionell insamling.

Giva Sverige är en branschförening som arbetar för tryggt givande. Våra drygt 190 medlemmar representerar en bredd av ideella organisationer med olika ändamål, av olika storlek och på olika platser i landet. Gemensamt är viljan att bidra till en bättre värld och tillsammans samlade de in 13,1 miljarder kronor (2022) i gåvor, bidrag och genom samarbeten från allmänheten, företag och organisationer.