Om en person avlider på sjukhus eller annan vårdinrättning ska närstående alltid ges möjlighet att besöka den avlidne och vidta de arrangemang de önskar.

Om närstående inte kan nås inom rimlig tid måste transport till närmaste bårhus ske. Det gäller även om det inte finns förutsättningar på boendet/vårdhemmet att förvara den avlidne fram till dess att transportören hämtar kroppen.

Det ska vara svalt och rofyllt i rummet där den avlidne ligger. Det är vård- och omsorgspersonalens ansvar att se till det, till exempel genom att stänga av element, öppna fönster, tända ett ljus, lampa och göra fint i rummet.

Vårdpersonal får inte påverka närståendes val av begravningsbyrå, om närstående frågar personalen till råds får de endast hänvisa till branschförteckningar på exempelvis Eniro eller Hitta.se.