När en person avlidit finns det ganska mycket att reda upp som både kan vara jobbigt och tidskrävande för den anhörige.

Här följer lite tips och råd.

 • Bostaden
  Se till att stänga av alla lampor, koppla ur apparater, stäng fönster och skydda mot inbrott. Töm kylen och frysen.
  Säg upp lägenhet (vid dödsfall är det alltid endast en månads uppsägningstid), samt el, sophämtning, telefon, tv-licens, avbetalningar och tidningar.
 • Personliga tillhörigheter
  Se till att hämta hem alla tillhörigheter från sjukhus, vårdhem eller där den avlidne befann sig vid dödstillfället. Klipp sönder alla betal- och kreditkort.
 • Husdjur
  Om det finns husdjur måste någon ta hand om det eller dem till dess allt annat ordnat upp sig.
 • Post
  Se till att skaffa ett vårdnadsintyg för att ta till exempel kvittera ut post som skickas till den avlidne. Begravningsbyrån hjälper till att utfärda detta åt dig, det finns färdiga blanketter hos Posten att fylla i. Begär eftersändning av post.
 • Informera
  Se gärna till att informera om dödsfallet till släkt, vänner, grannar, hemtjänst, föreningar och andra som haft personliga kopplingar till den avlidne.
  Myndigheter behöver man inte själv kontakta, det går automatiskt.
 • Pengar och räkningar
  Betala inte några räkningar. Om dödsboet har få eller inga tillgångar skall alltid begravningen betalas först, och sedan räkningarna. Om inte tillgångarna i dödsboet räcker till obetalda räkningar, så kan dessa skrivas av.
  Tänk på att begravningen betalas av dödsboet, men om inga tillgångar finns, är beställaren betalningsansvarig för de tjänster/föremål som beställts.

Medlemskap på internetsajter

Oftast är det inte så bra att det finns information, profiler och andra personuppgifter avsedda för levande personer kvar på olika sajter när en person har avlidit.

Det kan till exempel finnas en personlig profil på Facebook eller Twitter. Även personliga bloggar eller gästböcker kanske inte heller är avsedda att finnas när man går bort.

Genom att kontakta sajtägaren brukar man kunna reda upp detta. En del har färdiga rutiner för att hantera avlidna personers profiler medan andra förlitar sig på personuppgiftslagens gallringsrutiner. (Personuppgifter i medlemskap som inte används på över ett år ska automatiskt raderas enligt lagen).

Det kan vara lite krångligare med utländska internetsajter som till exempel Facebook. På Facebook måste man inaktivera uppgifterna så att de inte blir öppet tillgängliga men det kräver att du har inloggningsuppgifterna. Dock har Kanada kommit överens med Facebook att deras personuppgifter måste kunna raderas om man vill det så detta kanske blir möjligt även för svenskar i framtiden. Man avser att ändra sin policy med något som kallas ”meaningful consent” som innebär att man kan välja om man vill att sin profil ska finnas tillgänglig när man dör. Information om hur man hantera Facebook efter att en person avlidit finns här.

Ett sätt att hitta vilka internetsajter som personen kan ha varit registrerad hos är att söka på den avlidnes tilltalsnamn i en sökmotor.