Ett dödsbevis är en handling som utfärdas av en läkare. Dödbeviset innehåller uppgifter om när personen dog och vad som var dödsorsaken.

Det är läkaren som är ansvarig för att fastställa att döden har inträtt och den uppgiften får inte överlåtas till andra. Undantaget är förväntade dödsfall. Då kan läkaren överlåta uppgiften att konstatera dödsfallet till en legitimerad sjuksköterska. I sådana fall behöver läkaren inte själv göra den kliniska undersökningen utan det räcker då med att läkaren utfärdar dödsbeviset.

Om dödsfallet skedde oväntat tillkallas en läkare som kan konstatera dödsfallet och utfärda ett dödsbevis.

Fastställande av ett dödsfall ska göras skyndsamt.

Läkaren är ansvarig

Läkaren är också ansvarig för att identifiera den avlidne och sätta på ID-band och dokumentera hur identiteten fastställdes i patientjournalen.

Läkaren har ansvaret att kontakta den avlidnes närstående med anledning av dödsfallet men kan delegera den uppgiften till annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Om närstående eller god man saknas ska boutredaren snarast kontaktas. Det blir då denne som övertar ansvaret att bland annat söka efter om det finns närstående.