Det är ganska vanligt att man inte riktigt vet vad man ska göra när någon närstående går bort. Den här kortfattade guiden ger basinformation om vad du behöver tänka på.

På sjukhuset

Det är vanligast att människor avlider på sjukhus eller vårdhem till följd av hög ålder eller sjukdom. Det är sjukhusets/vårdhemmets ansvar att bekräfta dödsfallet. De ser därför till att en läkare skriver dödsbevis.

I lagen regleras att vårdpersonalen skall visa respekt, hänsyn och omtanke om de anhöriga och den som har avlidit. Vårdpersonalen ska också se till att man får ett sista farväl på ett värdigt och fint sätt.

Under vård i hemmet

När en person avlider i hemmet skall man ta kontakt med vården och då i första hand den som hade ansvar för vården av personen. En läkare kan sedan konstatera dödsfallet för att utfärda dödsbeviset så att begravning senare kan genomföras.

Man kan själv som anhörig ta hand om den avlidna till exempel genom att svepa kroppen och placera den i en kista. Dock är det vanligast att man anlitar en begravningsbyrå som då hämtar den avlidna. De har jour även på nätter och helger.

Oväntad bortgång

Om det händer att någon oväntat avlider på något annat ställe än sjukhuset, till exempel i hemmet eller på allmän plats ska man i första hand ringa ambulans via larmnumret 112. Om ambulanspersonalen inte lyckas återuppliva personen och dödsfallet bekräftas kontaktar ambulanspersonalen polisen. Polisen tar sedan på plats ställning till om det behövs en rättsmedicinsk undersökning för att utesluta brott, eller om det räcker med att en läkare som känner till bakgrunden kan skriva intyg om dödsorsaken utan obduktion.

Avlider utomlands

När är svensk medborgare avlider i ett annat land är det generellt en lokal läkare eller polis gör identifieringen och som kontaktar den svenska ambassaden. Ambassaden anmäler sedan dödsfallet till UD:s konsulära enhet som meddelar svensk polis vars uppgift är att så snabbt som möjligt informera närstående.

Som närstående uppmanas man sedan ta kontakt med UD som behöver veta om den som dött varit försäkrad och hur man vill ta hand om kvarlevorna.

En hemförsäkring täcker normalt hemtransport av kvarlevorna.

Ambassaden utfärdar dödsbevis. Sedan är det försäkringsbolagen, ofta i samarbete med en lokal begravningsbyrå, som ordnar med hemtransporten eller eventuell begravning på plats.

Om den avlidne inte varit försäkrad är det de närstående som får bekosta hemtransporten men med praktisk hjälp från ambassaden.

Om det inte finns några anhöriga, eller om det inte finns någon försäkring och familjen inte har råd att betala kostnaderna för hemtransport, ordnar ambassaden en enkel, värdig, lokal begravning.

En hemtransport i kista kan kosta uppåt 100 000 kronor medan en hemtransport från en kremering i urna kostar lite mindre än en vanlig flygbiljett.

Informationen är i huvudsak hämtad från Vårdguiden 1177.