Läkaren ser till att dokumentera dödsorsaken. Det sker genom ett intyg.

Dödsorsaksintyget skickas till Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Intyget blir en del i den statistik över dödsorsaker som finns i Sverige.

Uppgifterna där används för forskning och statistik. Personuppgifter ur registret lämnas bara ut för forskning om det godkänts vid särskild etisk prövning samt sekretessprövning. I statistiken som publiceras kan inga uppgifter spåras tillbaka till någon enskild person.

Om det är oklart varför någon dog behövs en obduktion göras för att läkaren ska kunna skriva intyg om dödsorsaken. Rättsmedicinsk obduktion får genomföras även om man som närstående motsätter sig det. Det sker i de fall då:

möjligheten att dödsfallet kan ha samband med ett brott inte kan uteslutas.
det finns misstanke om att hälso- och sjukvården har gjort något fel eller har försummat patienten.
dödsfallet kan ha orsakats av yttre omständigheter och en obduktion behövs för att klargöra dödsorsaken.
dödsfallet bedöms ha orsakats av yttre omständigheter och att det krävs en obduktion för att få upplysningar som är av särskild vikt för miljöskydd, arbetarskydd, trafiksäkerhet eller annat liknande intresse.