För att få kremera eller gravsätta stoftet efter den som gått bort måste man ha ett dödsfallsintyg. Det tillhandahålls av Skatteverket efter att läkaren skickat in dödsbeviset dit.

Dödsfallsintyg kan skrivas ut av personal på begravningsbyrå, krematorium, bank eller försäkringsbolag som har tillgång till en e-tjänst hos Skatteverket.