Söndag den 14 februari 13:29
Inloggade medlemmar: 3
Övriga besökare: 85
Namnsdag: Valentin
 
Annonser: 
 
 
 
 
 

 

Testamente

Uppdaterad: 17 september 2013

Om du vill fördela arvet efter din bortgång enligt dina önskemål ska du upprätta ett testamente som är ett juridiskt bindande dokument där dina önskemål styrks. Efterlevande barn har dock alltid rätt till hälften av arvet enligt laglotten.

Testamente

Kan jag upprätta ett testamente själv?

Om tillgångarna inte är så komplicerade (där ingen nyttjanderätt, förvaltarskap, förfoganderätt eller avkomsträtter eller liknande ska regleras) går det alldeles utmärkt att upprätta testamentet själv med en lämplig och anpassad mall. Det viktigaste är att man då uppfyller de formella kraven som är:

  • Vara upprättat i skrift och undertecknat av testatorn (Den som arvet avser)
  • Testators underskrift måste vara bevittnad av två personer som inte är jäviga, dvs:
    - personerna måste vara över 15 år
    - personerna lider inte av psykisk störning som gör att de inte förstår betydelsen av vittnesbekräftelsen
    - personerna är inte släkt i rätt upp- eller nedstigande led (såsom föräldrar, farföräldrar, barn eller barnbarn). De får heller inte vara make eller syskon, inte ens till någon i släktledet.

Se länkar här nedan för lämpliga mallar. Om man känner sig osäker eller har frågor om vad man kan göra är det självklart bästa att gå till jurist/advokat/banken/begravningsbyrå eller liknande som kan ta hänsyn till dina önskemål och styrka de skriftligt på rätt sätt.

Testamentera pengar till välgörande ändamål

Allt fler väljer idag att testamentera sina tillgångar till andra viktiga ändamål och då speciellt forskning och välgörenhet. Att skänka pengar till välgörenhet är ett sätt att bidra till den mänskliga utvecklingen, skapa bättre livskvalitet/vård och att ta fram effektivare mediciner som kan vara livsavgörande.

Här har vi samlat en lista med välgörande organisationer som hjälper till att få in rätt detaljer i ett testamente för sådant syfte. En del har handledningar om hur du upprättar testamente som du fritt kan beställa från dessa. Kontaktuppgifter finns oftast angivet till de personer som handhar testamenten på sidan i länken här under:

Mallar för testamente

Kvaliteten på de mallar som finns på nätet är skiftande och har olika inriktningar, så det gäller att finna den mall som är mest lämpad för situationen. Här har vi samlat en lista på mallar och grupperat de på inriktning.

Grundläggande mallar där man ensam upprättar fördelningen:

Mallar för att godkänna ett redan skrivet testamente utan förbehåll:

Mallar för att yrka på sin laglott (bröstarvingar, dvs barn till den bortgångne):

 
 
Annons