Begravningsavgiften tas ut via skatten av alla som är folkbokförda i Sverige oavsett trostillhörighet. Den regleras lokalt och finansierar begravningsverksamheten hos varje kyrkogårdsförvaltning.

Begravningsavgiftens storlek bestäms lokalt av varje ansvarig för begravningsverksamheten.

Stockholm har Sveriges lägsta begravningsavgift. Den är 0,07 procent av den deklarerade inkomsten.

Detta ingår i begravningsavgiften:

 • gravplats eller motsvarande på en allmän begravningsplats i 25 år.
 • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av den öppnade graven.
 • transporter från det att huvudmannen (oftast församlingen) har tagit över ansvaret för stoftet till dess att gravsättningen sker. Sker transporten till en plats utanför kommunen hamnar istället kostnaden för transporten på dödsboet.
 • kremering.
 • en lokal för förvaring och visning av stoftet.
 • en lokal där man utför en begravningsceremoni utan religiösa symboler.
Erikshjälpen – Banners – Fakta begravning

1 januari 2000 infördes så kallad begravningsclearing. Det innebär att de tjänster som varit kostnadsfria i den ort där den avlidne varit folkbokförd, även ska vara kostnadsfria för dödsboet om den avlidne begravs på en ort där denne inte var folkbokförd. 

Detta är exempel på vad som inte ingår i begravningsavgiften:

 • Kista och eventuell urna
 • Svepningsarbete
 • Transport av den avlidne till bisättningslokalen
 • Musik och sång vid begravningen, utöver det som församlingen kan erbjuda
 • Dödsannons
 • Blommor
 • Servering vid minnesstund
 • Lokal för minnesstund
 • Gravsten
 • Bouppteckningskostnader
 • Begravningsbyråns arbetskostnader