Änglabarn kallas de barn som antingen är dödfödda eller de barn som dör kort efter födseln. Många föräldrar känner även en stark samhörighet till sena missfall och det är inte alls fel att tycka man har ett änglabarn då också.

Rätt till begravningsgudstjänst och minnesplats för dödfödda

Det finns speciella begravningsordningar som kan användas vid begravning av ett dödfött barn eller ett barn som dött vid späd ålder. Exempelvis har Svenska kyrkan tagit fram en sådan ordning.

Svenska kyrkan ger även möjlighet att, om föräldrarna så önskar, hålla en begravningsakt för aborterade foster.

Erikshjälpen – Banners – Fakta begravning

Föreningar och länkar

Här är en lista på länkar till olika föreningar och platser som har en inriktning till föräldrar som har änglabarn:

Bloggar, hur man går vidare