Gravsättning heter det när stoftet placeras i en grav eller strös ut i en minneslund eller på annan plats.

Tre olika gravsättningar

  • Minneslund
    En minneslund har inga enskilda gravplatser utmärkta utan det är en enda stor anonym gravplats i en lugn och rofylld miljö. Det finns en gemensam yta för blommor och ljus. Var askan exakt är gravsatt registreras inte. Det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för gravsättningen. Denna typ av gravsättning är fri från skötselansvar.
  • Askgravlund/asklund
    Askgravlundar är en relativt ny begravningsform som bli alltmer populär. Det är ett gravskick som är ett mellanting mellan urnbegravning och minneslund. Askan gravsätts på en angiven plats och en natursten med namninskription placeras över. Till skillnad mot en minneslund ger denna typ av begravningsform de anhöriga en plats att gå till. Det andra alternativet, en urngrav, kan vara betungande att sköta, vilket gör mellanvarianten, askgravlunden, till en bra lösning. Naturstenarna som används vid askgravlundar är betydligt mindre än vanliga gravstenar. De brukar vara cirka 30 centimeter höga.
  • Urngrav och kistgrav
    En enskild grav är en dedikerad plats där man gravsätter en urna eller kista. På en enskild gravplats ges möjlighet att plantera växter och att ha en gravsten eller annan gravanordning. Vid en kistbegravningen går det, om så önskas, efter begravningsakten gravsätta kistan direkt. Urnor gravsätts normalt sett några veckor senare.

För att få strö stoftet efter kremering på andra platser, till exempel i havet, måste man ha tillstånd från länsstyrelsen. På Länsstyrelsernas gemensamma webbplats hittar du blanketter för att söka sådant tillstånd.

Erikshjälpen – Banners – Fakta begravning

Bisättning

Förvaring av den dödes stoft efter kremeringen fram till gravsättning eller förflyttning av den döde i sin kista till begravningsplatsen kallas för bisättning.

Hitta gravar

Om du söker en ny begravningsplats kan du kontakta expeditionen på den begravningsgård som är aktuell, de flesta utför personliga visningar.

Begravningsplatser är de dödas vilorum och rofyllda platser för de levande med plats för eftertanke. Se därför till att följa ordningsföreskrifterna och visa största hänsyn till sörjande och pågående ceremonier och gravsättningsakter i området.

På vissa förvaltningar finns det i dag möjlighet att boka en gravplats för dig själv i förväg.