Om du vill fördela arvet efter din bortgång enligt dina önskemål ska du upprätta ett testamente. Det är ett juridiskt bindande dokument där dina önskemål styrks. Efterlevande barn har dock alltid rätt till hälften av arvet, den så kallade laglotten.

Kan jag upprätta ett testamente själv?

TestamenteOm tillgångarna inte är så komplicerade går det bra att upprätta testamentet själv, förslagsvis med en lämplig och anpassad mall.
Exempel på mer komplicerade förhållanden är om exempelvis nyttjanderätt, förfoganderätt eller avkomsträtter eller liknande ska regleras.
Det viktigaste när man upprättar ett testamente själv är att det uppfyller de formella kraven:

  • Det ska vara i skrift och undertecknat av testatorn, det vill säga den som upprättat testamentet.
  • Testators (den som testamenterar) underskrift måste vara bevittnad av två personer som inte är jäviga, det vill säga:
    - personerna måste vara över 15 år
    - personerna får inte lida av psykisk störning, som gör att de inte förstår betydelsen av vittnesbekräftelsen
    - personerna får inte vara släkt i rätt uppstigande eller nedstigande led till den som upprättar testamentet. (Det kan röra föräldrar, farföräldrar, barn eller barnbarn).
    - vittnena får inte heller vara make eller syskon till testator, eller ens till någon i släktledet.

Längre ner på sidan finns mallar för hur testamenten kan se ut. Om man känner sig osäker eller har frågor om vad man kan göra är det självklart bästa att gå till någon med expertkunskaper. Man kan exempelvis vända sig till en jurist, advokat, sin bank eller en begravningsbyrå. De kan ta hänsyn till dina önskemål och styrka dem skriftligt på rätt sätt, så att testamentet blir giltigt.

Erikshjälpen – Banners – Fakta begravning

Testamentera pengar till välgörande ändamål

Många väljer att testamentera sina tillgångar till ändamål såsom forskning och välgörenhet.

Här är en lista med förslag på organisationer som man kan testamentera till. Via länkarna finns mer information där det finns hjälp, eller kontaktuppgifter, så att du får in rätt detaljer om du vill testamentera medel till en organisation. En del har handledningar om hur du upprättar testamente som du fritt kan beställa.

Kontaktuppgifter finns oftast angivet till de personer som handhar testamenten på sidan i länken här under:

Ladda ned eller beställ material

 

Cancerfonden
Erikshjälpen
Rädda barnen
Psykoterapi Stiftelsen
Stockholms Stadsmission
Skånes Stadsmission
Läkare utan gränser
Röda korset
Forska utan djurförsök
Afrikagrupperna
Diakonia Hand i Hand
Kooperation utan gränser/We effect
SOS Barnbyar
BRIS (Barnens rätt i samhället)
Blomsterfonden
Civil Rights Defenders
Scouterna

Mallar för testamente

Kvaliteten på de mallar som finns på nätet är skiftande och har olika inriktningar. Det gäller att finna den mall som är mest lämpad för din situation. Här nedan finns en lista på mallar.