Bisättning kallas det som handlar om att tillfälligt förvara den avlidne till dess begravningsakten sker. Till viss del kan det också innefatta att göra den avlidna fin inför begravningsakten. Det innebär att ordna kistan, tvätta rent den döde och ordna med egna kläder eller tillhandahållen svepdräkt, samt placera den döde i kistan. Förflyttningen från bårhus till bisättningslokal kräver transporter och själva svepningen är ett jobb för ett par personer på 1-2 timmar.

Balsamering

Ibland kan det vara nödvändigt att balsamera kroppen om man vet att det kommer gå flera veckor mellan dödstillfället och begravningen. Balsamering skjuter fram den naturliga nedbrytningsprocessen. Balsameringen görs oftast på sjukhuset innan begravningsbyrån får tillgång till kroppen. Det sker genom att blodet ersätts med formalin som gör att kroppen bevaras naturligt en lite längre period.

Bisättningslokal

Man har rätt att få se den döde i det tillhandahållna bisättningsrummet, innan kistan stängs inför begravningsakten. Förvaringen i bisättningslokalen finansieras av begravningsavgiften. I samband med att kroppen visas i bisättningsrummet finns det möjlighet att lägga något personligt i kistan. Efter denna akt transporteras kistan till kyrkan, krematoriet eller kapellet där den befinner sig till dess begravningen sker.

Erikshjälpen – Banners – Fakta begravning