Ett vårdnadsintyg anger vem som har hand om den avlidnes bo. Intyget kan exempelvis användas för att kvittera ut försändelser som kommer till den som avlidit eller betala räkningar.

Vårdnadsintyget lämnar man till Posten när man kvitterar ut försändelser som adresserats till den avlidne. Ett intyg kan förvaras på postkontoret och användas vid flera tillfällen under giltighetstiden.

Vem utfärdar vårdnadsintyg?

Du kan vända dig till en begravningsbyrå som kan utfärda vårdnadsintyget åt dig. Begravningsbyrån intygar genom att skriva under en blankett att du är vårdare av dödsboet. Det är också begravningsbyrån som ska se till att identiteten på den som har hand om dödsboet är styrkt. Den som söker vårdnadsintyget får också skriva under handlingen.

Om vårdare av dödsboet är efterlevande make kan man istället för vårdnadsintyg gentemot posten använda dödsfallsintyg med släktutredning som Skatteverket utfärdar. 

När kan det utfärdas och hur länge gäller det?

Vårdnadsintyget kan utfärdas så snart begravningsbyrån fått ett dödsbevis. Vårdnadsintyget är giltigt som längst fyra månader efter ett dödsfall eller fram till en bouppteckning eller dödsboanmälan är klar.

Boutredningsman

Om tingsrätten förordnat en boutredningsman, har den alltid rätt att kvittera ut försändelser från Posten, både före och efter det att bouppteckning har gjorts. Förutsättningen är att boutredningsmannen kan visa upp tingsrättens förordnande för Posten.

Erikshjälpen – Banners – Fakta begravning