En del av de kostnader som uppstår när man dör täcks av begravningsavgiften som tas ut av Skatteverket av alla folkbokförda i Sverige. Vad som ingår kan du läsa mer om under rubriken begravningsavgift. Övriga kostnader står dödsboet för, eller närmast anhöriga om dödsboet inte täcker kostnaderna. Den som är medlem i Svenska Kyrkan eller annat trossamfund har utan kostnad även tillgång till begravningslokal, begravningsförrättare och musik.

Socialtjänsten kan ge bistånd

I vissa fall, till exempel när en minderårig dör, går det att ansöka om bistånd hos den lokala socialtjänsten för att hålla en begravning. Vilka som får tillstånd och vad som ingår regleras lokalt i varje kommun och från fall till fall, kontakta socialtjänsten i den avlidnes hemkommun för mer information.

Försäkringar

När en person dör kan det finnas försäkringar som täcker en del kostnader till exempel livförsäkring, olycksfall och hemförsäkring. En del arbetsgivare ger också olycksfallsförsäkringar liksom en del fackliga uppgörelser.

Erikshjälpen – Banners – Fakta begravning