Dödsbodelägare är den som på grund av lag eller testamente har rätt till andel i dödsboet.

Dödsbodelägare kan vara:

  • Efterlevande make eller registrerad partner
  • Sambo om bodelning ska ske
  • Arvingar, bröstarvingar (inklusive särkullbarn) universella testamentstagare (personer/organisationer som får del av dödsboet genom testamente) och Allmänna arvsfonden
  • Arvingar efter tidigare avliden make

Vilken uppgift har en delägare till dödsboet?

Dödsbodelägarna skall bestämma tid och datum för bouppteckningsförrättningen och utse två "gode män" som skall förrätta bouppteckningen. De så kallade bouppteckningsförrättarna ansvarar juridiskt för ärendet. Vem som helst som är kunnig och trovärdig kan utses till bouppteckningsförrättare.

Fullmakt

En dödsbodelägare kan lämna fullmakt för någon annan att närvara vid bouppteckningen i hans ställe. Man är inte skyldig att infinna sig vid bouppteckningsförrättningen. Se även Dödsbo och Arvinge.

Erikshjälpen – Banners – Fakta begravning