Att ordna en egen begravning kan vara en svår uppgift. Informationen på den här sidan kan underlätta uppgiften. En begravning är väldigt personlig och det finns många olika möjligheter och val vilket gör det svårt. Vissa väljer en enkel begravning medan andra föredrar en mer personlig och anpassad begravning. När du planerar en begravning är det viktigt att den person som gör arrangemang kan ge anvisningar och fatta beslut om begravningens detaljer. Denna person kommer också att ansvara för att ordna med betalningen till begravningen. Du kan hålla begravningsakten i ditt hem, i kyrkan eller på annan plats, till exempel en advokatbyrå eller en väns hem. Du kommer tidigt att behöva besluta:

 • Om det blir en begravning eller kremering
 • Var begravningsakten ska äga rum (kyrka, kapell, begravningsplats eller någon annanstans)

Vad får man göra i samband med begravning och gravsättning

Det kan kännas bra att man som anhörig ordnar med begravning och gravsättning på ett sätt som uppfyller den dödes önskemål så långt som möjligt, om denne har haft specifika önskemål. Annars är det alltid rätt att begravningen genomförs på ett sätt som känns bra för en själv och andra närstående. Oavsett hur begravningen går till är det bra att veta vad man får och inte får göra i samband med begravning och gravsättning.

Det här är exempel på vad du får göra själv:

 • ordna med svepning, svepdräkt
 • arrangera borgerlig begravning
 • dekorera kistan
 • formulera dödsannonsen
 • hjälpa till i kyrka, kapell eller annan ceremonilokal
 • använda eget bårtäcke
 • ordna minnesstund
 • ta med egen jord till mullpåläggning vid begravning.

Genom särskilt tillstånd kan man till exempel få:

 • tillverka och välja kista eller urna
 • lägga minnessaker i kistan eller urnan
 • välja musik och sång samt musiker och sångare
 • spela själv i kyrka, kapell eller annan ceremonilokal
 • gravsätta, själv sprida askan i hav eller natur
 • gravsätta själva kistan eller urnan
 • tillverka och välja gravsten.

Däremot får man bland annat inte:

 • öppna en grav på allmän begravningsplats
 • gravsätta i släktgrav utan tillstånd
 • kremera själv
 • sprida askan i minneslund
 • flytta kistan eller urnan mellan olika gravplatser
 • förvara askan efter en kremerad avliden i hemmet.

Från begravningsbyråer kan du få hjälp att förklara allt du behöver veta om begravningen, såsom:

 • Valet av kista eller skrin
 • Klädsel på den avlidne
 • Transporter vid dagen för begravningen
 • Skriva och placera en dödsruna
 • Alternativ till religiösa begravningar
 • Val av musik
 • Organisera blommor eller gåvor
 • Förbereda ett lovtal
 • Trycksaker
 • Catering