Om du vill ordna med begravning själv så är här en checklista för några av de viktigaste sakerna du måste tänka på:

 • Dödsbevis
 • Gravsättningsintyg
 • Val av lokal såsom kyrka eller kapell
 • Val av officiant, såsom präst eller borgerlig förrättare
 • Musik
 • Val av gravsättning
 • Gravplats
 • Kremering och gravöppning
 • Val av kista eller urna
 • Svepning
 • Eventuell dödsboanmälan
 • Bouppteckning