Dödsannonser publiceras vanligtvis i den lokala tidningen efter dödsfallet som ett tillkännagivande. Det har blivit vanligare att även lägga ut annonser på internet. Det går att kontakta tidningens annonsavdelning på egen hand för att sätta in en annons, men det är vanligen något som en begravningsbyrå hjälper till med. Både Fonus och Sveriges begravningsbyråer har hemsidor där det går att söka och se dödsannonser. Det är dels Familjeliv.se och dels Fonus minnesalbum.

Symboler

Till dödsannonsen i tidningen är det vanligt att man väljer en symbol och det finns väldigt mycket att välja på numera, till och med i färg. Både Fonus och Sverige begravningsbyråer (http://www.begravningar.se/dodsannonser/symboler) har listor på symboler som många använder sig av. Ett alternativ är också att lägga upp en fin bild eller foto istället för en symbol.

Verser/dikter

En vers eller dikt kan vara lämpligt att använda i dödsannonsen/på minnessidan. Om du klickar på länken kommer du till en lista på dikter som besökare på ”Den sista vilan” har bidragit med. Där kan du hitta förslag och inspiration.

Man kan ha en egen vers eller någon annans, men det går också bra med några väl valda ord.

Familjesidan 725×140

Dödsannonsens utformning och text

Själva utformningen av dödsannonsens format beror på tidningen. I kontakt med begravningsbyrån, eller tidningen direkt, kan få uppgifter om pris och tillgängliga format för den tidning du vill annonsera i. Texten brukar ha följande innehåll i nämnd ordning:

  • Förtext, till exempel "vår älskade"
  • Namn på den avlidne (för-, mellan- och efter-namn och eventuellt smeknamn)
  • Födelsedag och dödsdag med ort
  • Efterlevande maka/make
  • Barn som fortfarande bor hemma
  • Resten av familjen i släktledet och nära vänner kan nämnas både direkt och i grupp
  • Man kan avsluta med "släkt och vänner"

Annonserar man före begravningen kan O.S.A läggas till och eventuella önskemål om annan klädsel vid begravningen som "Ljus klädsel". I annonsen kan man även välja att skriva: ”Istället för blommor ge bidrag till …” och namn på en organisation/fond man valt. Om man inte har en minnesstund efter begravningen kan man nämna det i annonsen såsom "efter ceremonin skiljs vi åt".

När ska dödsannonsen publiceras

Det finns egentligen inga regler eller etikett att följa förutom att den endast får publiceras efter dödsfallet. Det går bra att annonsera både före och efter begravningen. Om den läggs upp före begravningen finns möjlighet att informera om tidpunkt för begravning.

Begravningskort

Under 1900-talets första hälft var det sed att trycka begravningskort som skickades ut till släkt och vänner. På andra sidan kortet skrev man en personlig handskriven inbjudan att delta vid begravning och efterföljande kaffe eller middag. Dessa kort är inte längre så vanliga.

Dödsannonser på internet

På internet publiceras numera de ”vanliga” dödsannonserna, men det det finns även minnessida som innehåller fakta, bilder och annan information om den avlidne. Minnessidorna kan besökas genom datorn eller mobilen.

Se dödsannonser hos En hyllning till livet

Här skapar du en minnessida