Alzheimerfonden 726×80

På gravplatsen har man rätt att uppföra en gravsten eller minnesmärke. Här kan du läsa råd och tips om gravstenar.

Ta gärna god tid på dig att välja en gravsten, det är inget beslut som ska stressas fram. Tänk på att gravstenen ska stå där i minst 25 år och därför är det viktigt att det blir rätt från början och stenen har den personliga prägel som eftersträvas. Det finns inga exakta regler om hur lång tid det får gå mellan gravsättning och resning av gravsten eller minnesnärke.

Gravstenar och gravvårdar finns i olika material som till exempel naturstenar, marmor, kalk, skiffer och granit. De tillverkas oftast på beställning, med en personlig prägel och är gedigna hantverk.

Gravvårdar eller gravstenar

En gravvård är en gravsten eller minnesmärke i ett annat bestående material än sten såsom glas, järn eller trä. Gravvård kan alltså sägas vara endast ett annat ord för gravsten, men betydelsen inkluderar även andra typer av minnesmärken såsom exempelvis kors eller häll.

Gravkors av trä

Ibland kan man fundera på om man ska ha ett kors av trä på sin gravvård?
Detta kanske ruttnar så att man måste byta ut det efter några år.
Ett gravkors som r rätt behandlat kan faktiskt hålla i 50 år, ja kanske 100 år.
Behandlat med linolja och en fot av rostfri metall gör att detta håller mycket länge.

Storleken och gravstensbestämmelserna

Gravstenar finns i väldigt många storlekar både stående och liggande, men valet begränsas oftast till gravstensbestämmelserna på varje enskild begravningsplats. Vad kyrkogården eller orten tillåter kan också begränsas av seder och bruk.

Gravstensbestämmelserna anger vissa yttre mått och regler för hur gravstenar får utformas inom ett område/kvarter. Gravrättsinnehavaren kan välja utformning och material inom de yttre mått och regler som gravstensbestämmelserna anger. Vanligtvis hjälper företagen i gravstensbranschen köparen med passande gravstensmått beroende på vad bestämmelserna medger på den plats man fått.

Ett vanligt mått på en stående gravsten är 70cm hög och 50cm bred.

Priset

En vanlig kostnad för själva gravstenen är omkring 10 000 kronor, men det går att hitta mindre för halva summan. Oftast tillkommer mindre kostnader för dekor, extra text, andra stilar, bladguld, montering, transporter etcetera. Det går även att köpa begagnade gravstenar mellan 500 kronor  till 1 000 kronor från Svenska kyrkan, se längre ner på sidan.

Förberedelser

För att få idéer och uppslag till passande gravstenar så kan det vara en god idé att ta en promenad på begravningsplatsen där graven ska vara. Om du tar med dig måttband kan du mäta storleken på en passande sten och skriva upp mått som du kan ange vid beställningen.

Ta gärna kort och dela med dina tankar med anhöriga och gå gärna tillbaka till kyrkogården vid ett annat tillfälle när du hört alla synpunkter.

Gravlykta
Gravljus

Gravstenstext

Basuppgifterna som bör anges på gravstenen är namn, födelsedatum och dödsdatum. Men det får ofta plats mer text. Man kan ange titel, orten där man föddes och där man senast bodde.

Mer personlig information kan också förekomma på gravstenen, såsom saker som personen uppnådde eller som man minns personen för: ”hon förändrade vår syn på musik" eller " hans ideella arbetet för att ge barn bättre utbildning" och så vidare.

Extra text brukar innebära en extra kostnad, liksom att fylla gravering med guld eller någon speciell färg. Färgfyllningar brukar dessutom behövas förbättras med åren.

Godkännande för att uppföra en gravsten

Du behöver ett tillstånd för att få uppföra en gravsten på den angivna gravplatsen. Det lämnas av kyrkogårdsförvaltningen. Man lämnar ansökan med ritning för att få godkännande (ett slags bygglov) och då kontrolleras om ansökan är inom ramen för vad som medges i begravningsplatsens bestämmelser. Det kan till exempel regleras att texten på gravstenen inte får väcka anstöt eller att måtten stämmer överens med bestämmelserna för det område inom begravningsplatsen där gravstenen ska placeras.

Ansökningsblankett beställs från kyrkogårdsförvaltningen.

Precis som vid vanliga bygglov har man rätt att överklaga till länsstyrelsen om man får avslag på sin ansökan. Information om hur det går till ska följa med det avslag man får från kyrkogårdsförvaltningen.

Checklista inför beställning av gravsten

 • Måtten på gravplatsen
  Ta först reda på vilken typ och mått på gravsten du får uppföra i gravplatsen, kontakta begravningsplatsens personal.
 • Få inspiration
  Besök några kyrkogårdar för att få inspiration och uppfattning om vilken typ av gravsten som skulle passa
 • Välj stensort
  Det finns många olika stensorter, den vanligaste är granit och den fungerar bra i våra svenska förhållanden. Men du kanske vill ha ett minnesmärke ett annat material eller en skulptur?
 • Jämför priser och leverantörer
  Surfa runt bland leverantörerna och titta på olika gravstenar och jämför priserna. Åk gärna till leverantören för att se stenarna i verkligheten eftersom bilder på en skärm inte alltid visar rätt färger eller ger rätt intryck.
 • Texten
  Fundera på vad som ska stå på stenen förutom det uppenbara namn och årtal. Ni kanske vill ha mer text?
 • Begär offert från flera
  När du vet vad du vill ha, begär offert hos minst två leverantörer.

Begagnade gravstenar

Många gravstenar blir med tiden över när inte efterlevande längre tar hand om gravplatsen. På vissa håll finns det möjlighet att köpa en begagnad gammal gravsten. Sedan kan man be en stenhuggare att slipa om stenen och göra en ny inskription. Information om hur det kan gå till finns på den här sidan från Kalmar pastorat.

Leverantörer av gravstenar i vår företagskatalog

Gravstenstvätt

De flesta gravvårdar är av granit, en natursten som är väldigt bra och hållbar i vårt svenska klimat. Andra material såsom marmor och ljusare stensorter som inte har någon välslipad eller polerad blank yta kan behöva rengöras då och då för att dess karaktär ska behållas.

Enklast är att rengöra med varmt vatten men det är inte alltid man har tillgång till det på begravningsplatsen. Från blomsterhandlare och stenhuggare kan man annars köpa rengöringsmedel som är naturliga och bryts ned i marken.

Om du inte får bort fläckar kan det tyvärr vara så att det gått för djupt in i stenen. Då är det enda sättet att lämna in stenen till någon som blästrar eller slipar/polerar om ytan igen.

Sköta om en grav

En grav kan bli både vacker och hållbar med lite planering och kanske lite nytänkande. De traditionella ettåriga växterna på kyrkogårdarna byts allt oftare ut mot perenner och marktäckare som många gånger är ett bättre alternativ – både vad gäller miljö och skötsel. Men det gäller att planera klokt så att det verkligen håller sig fint året om med den tid man har att sköta graven.

Läs 10 tips för den som vill plantera och sköta en grav själv på Trädgårdsdags.se

Övrig information om gravvårdar

Göinge sten 250×80
Emmaboda Granit 250×80
GRF Gravvårdar 250×80

Bilder på olika stensorter
Glasstenar säljs bland annat av Art on glass
Galleri från GRF Gravvårdar
Att tänka på vad gäller granit från Emmaboda Granit

Kyrkogårdsvandringar

Kulturgravar.se låtit producera ett antal berättelser om intressanta gravplatser runt om i landet.
I Skåne hittar du redan nu bland annat berättelser om Nils Poppe (Allerums kyrkogård), Fritjof Nilsson Piraten (Ravlunda kyrkogård), Edvard Persson (Jonstorps kyrkogård) samt Gustav ” Stålfarfar” Håkansson (Kvistofta kyrkogård). I Göteborg hittar vi bland annat Douglas Håge (Örgryte nya kyrkogård).
I Värmland finns en berättelse om Selma Lagerlöf (Östra Ämterviks kyrkogård) och i Dalarna ligger Jussi Björling begravd (Stora Tuna kyrkogård).