En genomsnittlig begravning kostar i Sverige i dag mellan 20 000-25 000 kronor, men kostnaden kan variera betydligt beroende på begravningens omfattning. Det finns exempel på enkla begravningar som kostar omkring 6 000 kronor eller dyrare begravningar som kostar bortåt 100 000 kronor. Kostnadsnivån avgörs bland annat av följande:

  • Transporter, kanske flera och längre
  • Om hemförsamlingen debiterar höga avgifter eller inga avgifter alls
  • Dödsannonsens utförande och i hur många tidningar den publiceras
  • Musikarrangemang
  • Om begravningen sker i annan församling än hemförsamlingen
  • Antalet gäster som kommer och vad de bjuds på
  • Om man väljer gravplats eller minneslund
  • Typ av kista

Se alltid till att få en skriftlig offert där det specificeras vad begravningsentreprenören erbjuder. Ta gärna in offerter från flera. En begravningsbyrå säljer tjänster, så det gäller även här att vara en prismedveten konsument. Att fråga vad allting kostar är en rättighet och självklarhet man har. Det är inte fult att vara prismedveten vid en begravning. Den avlidne hedras inte mindre av att man tänker på kostnaden. Det är viktigt att tänka på att det är beställaren som står för begravningskostnaden i de fall inte de ekonomiska tillgångarna i dödsboet täcker kostnaden. När beställaren av en begravning (kunden) lämnar begravningsentreprenören skall en skriftlig offert på vad som beställts med pris och betalningsvillkor alltid ha lämnats.

Om tillgångar saknas

Kostnaderna för begravningen tas normalt ur dödsboet, inte från de efterlevande. Om det helt saknas tillgångar i dödsboet kan kommunens socialkontor efter individuell prövning att täcka kostnaderna för hela begravningen/avskedet. Socialstyrelsens rekommendation är att bidraget inte ska överstiga ett halvt basbelopp, vilket är 22 200 kronor. (2014) De anhöriga bör innan begravningen beställs noga kontrollera hur mycket tillgångar som finns i dödsboet, då beställaren själv får stå för merkostnaden om kostnaden för begravningen/avskedet överstiger det bidrag kommunen kan ge.

Viktigt

Viktigt att tänka på är det inte är mindre värdigt att göra en begravning/ett avsked själv eller välja ett billigt alternativ än att välja en exklusiv begravning. Det är inte pengarna som gör det – utan engagemanget runtomkring.